top of page

NAPRAPATI

Kroppen är en helhet därför undersöks och behandlas hela kroppen oavsett var det smärtar

  • 30 min
  • 750:-
  • AKTIV Naprapati

Beskrivning av tjänsten

Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Eftersom kroppen fungerar som en helhet, undersöker och behandlar vi hela kroppen oavsett var smärtan finns. Målet är att återställa funktion i muskler, leder och nervsystem så du kan återgå till ett aktivt liv och röra dig på det sätt du vill utan smärta.


Kontaktuppgifter

  • Skattegårdsvägen 130, Vällingby, Sverige

    0739854591

    info@aktivnaprapati.se


bottom of page