top of page

FÖRETAG

Framgångsrik arbetslag

Vi gör det enkelt för er att förebygga sjukskrivningar och få mer välmående personal. Kostnaden för arbetsskador är stor både i mänskligt lidande och företagsekonomiskt. Vi strävar efter att minska antalet sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstiden, för den som redan har ont.

Se hur mycket företaget kan spara HÄR

  • Alla anställdas behandlingar samlade på en faktura, faktureras en gång per månad

  • Er personal bokar enkelt sin tid online

  • Förebygger sjukfrånvaro och ohälsa hos personalen vilket minskar kostnaderna för sjukskrivningar

FRISKVÅRDSBIDRAG

En legitimerad naprapat arbetar med hälso- och sjukvård, men kan också ge friskvårdande behandlingar enligt Skatteverkets skrivningar om friskvårdsbidrag. Dock är behandlingen då begränsad till det som Skatteverket kallar ”enklare massage”. En behandling som bekostas med friskvårdsbidrag är också momspliktig.

Skatteverket om friskvårdsbidrag

BRUTTOLÖNEAVDRAG

Ett bra sätt att minska kostnaden för en anställd att besöka naprapat är att komma överens om att göra ett bruttolöneavdrag för den anställda. Det innebär ingen kostnad för arbetsgivaren och det innebär att naprapatbehandlingen blir billigare för den anställde då kostnaden för behandlingen dras innan lönen beskattas istället för efter.

Skatteverket om bruttlöneavdrag

FÖREBYGGANDE BEHANDLING OCH REHABILITERING

Förebyggande behandling och rehabilitering är hos naprapat avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde. Detta är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för en anställd att snabbt komma tillbaks till arbetet eller, om sådan risk finns, förebygga att sjukskrivning uppstår.

I momslagen går att läsa att försäljning av tjänster som utgör hälso och sjukvård är befriad från moms. Naprapatbehandlingar utförda av en legitimerad naprapat är därmed befriade från moms.

Skatteverket om moms och avdrag

bottom of page