top of page

FAQ

Frågor och svar

 • Hur går ett besök till?
  Hälsoformulär Innan ditt första besök fyller du i en hälsodeklaration där du beskriver vad du söker för, dina symtom och andra frågor som påverkar din hälsa. I samband med din bokning får du ett mail med en länk så att du kan fylla i formuläret på nätet. Anamnes Du berättar om dina besvär, hur de påverkar dig i vardagen och du får också möjlighet att ställa de frågor du har gällande dessa och behandlingen. Undersökning Därefter utförs en klinisk undersökning som kan utföras liggande, sittande eller stående. Undersökningen kan innefatta många olika saker beroende på vad du söker för. Det kan vara aktiva rörelser, passiva rörelser där terapeuten gör rörelsen, och olika tester. Ett av testerna är att bedöma om en så kallad funktionell benlängdsskillnad föreligger och vad som orsakar den. Behandling Vid behandling används främst manipulation/justering med en så kallad dropp-bänk. Många upplever behandlingen som mer behaglig och att det är lättare att slappna av med denna teknik. Behandlingen syftar till att förbättra kroppens funktion, återställa ledrörlighet och få bättre balans i muskler och nervsystem. Vid manipulation/justering förs leden till ett ytterläge för att åstadkomma en separation som hjälper till att öka ledrörligheten. Besvär uppstår ofta på grund av att kroppen kompenserar för en nedsatt rörlighet i en annan del av kroppen.
 • Vad innebär behandling med droppbänk?
  Med droppteknik används en bänk som består av flera separata dynor som kan röra sig en i taget eller parvis. Vid justering lyfts först dynan upp för att sedan falla ca 1 cm när justeringen utförs. Med en droppbänk drar man nytta av accelerationen som uppstår när dynan faller. Det gör att trycket som appliceras mot leden blir mycket mindre, därav känns behandlingen skonsam eftersom rörelsen inte går lika djupt. Behandlingens syfte är att återställa rörlighet i ryggradens alla leder vilket ger möjlighet till normal funktion av nervsystemet så att kroppen kan läka. Många upplever behandlingen som behaglig och att det är lättare att slappna av med denna teknik.
 • Är det vanligt med behandlingsreaktioner?
  De symptom som behandlas kan i vissa fall förstärkas för att sedan minska inom loppet av dagar. Detta är normalt och kallas för behandlingsreaktion. Enkelt kan det förklaras med att man under behandlingen har påverkat de retsamma strukturerna samt nervsystemet för att minska de muskelkramper som försvarat dig från smärtan och jobbat upp en rörlighet som har varit nedsatt. Det gör att kroppen i början kan reta smärtan mer. Det är viktigt att observera att en behandlingsreaktion är en normal och övergående reaktion och inte är något som håller i sig. Det är även bra om man undviker att provocera smärtan allt för mycket de första dagarna och hålla sig till aktiv vila, promenader. De vanligaste behandlingsreaktionerna brukar vara ömhet i kroppen, träningsvärk samt trötthet. Andra kan få huvudvärk eller känna sig dåsig.
 • Hur ändrar eller avbokar jag min tid?
  Vid bokning får du en bekräftelse via mail. I detta mail finns en länk för att ändra/avboka den bokade tiden. Det går även bra att ringa in och avboka. Om vi inte har möjlighet att svara så går det bra att lämna meddelandet på telefonsvararen. Bokade tider ska avbokas senast 12 h innan utsatt tid. Vid utebliven behandling eller för sent avbokad tid debiterar vi besökets kostnad. ​ Du kan också avboka/ändra tid genom att: • LOGGA IN HÄR! (fyll i personnummer och ditt lösenord) Vad händer om jag inte betalar fakturan? Om din betalning blir sen eller uteblir skickar vi en påminnelsefaktura med en påminnelseavgift och eventuell dröjsmålsränta. Om vi fortfarande saknar betalningen när även påminnelsens förfallodatum har passerat, går ärendet vidare till inkasso.
 • Vad kostar en behandling?
  Naprapatbehandling kostar 750:- och är momsfri Förebyggande behandling och Rehabilitering kostar 750:- och är momsfri Friskvård kostar 935:- (Eftersom moms läggs på priset)
 • Hur många behandlingar behövs?
  En fråga som alltid är väldigt svår att svara på. Det är individuellt och beroende av din nuvarande hälsosituation, genetik, ålder, livsstil och inställning. Vad du vill uppnå, smärtfrihet eller kroppens fulla potential? Den naturliga läkningsprocessen tar alltid tid. Läs mer under VÅRDFASER>>
 • GDPR
  GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. För hälso- och sjukvården finns det sektorspecifik lagstiftning genom PDL (patientdatalagen) och HSLF-FS 2016:40. Dessa författningar kommer fortsatt att gälla efter GDPR:S ikraftträdande och kompletterande förordning. GDPR höjer den generella skyddsnivån i samhället beträffande behandling av personuppgifter. På hälso- och sjukvårdens område är redan skyddsnivån hög genom PDL och SHLF-FS 2016:40. GDPR:S ikraftträdande kommer därför inte få lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården som i övriga samhället. Personuppgiftspolicy: AKTIV Naprapati J.R respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.
bottom of page