top of page
WEBB_Jakob AktivNaprapati_ISAMATHESSISPH

JAKOB

ROMILSON

Leg. Naprapat

Jakob Romilson, Leg Naprapat

Jag har arbetat som naprapat sedan 2007 och har genom åren behandlat patienter i olika åldrar med olika typer av besvär. Jag vidareutbildar mig kontinuerligt inom manuell medicin för att hålla mig uppdaterad om den senaste forskningen, tekniken och metoderna för att ge bästa möjliga vård.

  • Naprapatexamen 2007 - Naprapathögskolan    

Naprapatexamen erhålls efter fyra års heltidsstudier på naprapatprogrammet vid Naprapathögskolan och är ett krav för att få genomföra i Sverige föreskriven legitimationstjänstgöring och ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

  • Legitimerad Naprapat 2008 - Socialstyrelsen 

Praktiken omfattas av ett års handledd heltidstjänstgöring inom hälso- och sjukvård och är fördelad enligt följande:

  • minst nio månader hos legitimerad naprapat

  • minst tre månader inom den offentliga hälso- och sjukvården

  • Från 2008 till nu - vidareutbildningar 

Några av vidareutbildningarna:

  • STAC Professional steg 1 och 2

  • Thompson Drop technique

  • Vidareutbildad inom justeringsteknik

  • Stötvågsbehandling

  • Naprapat för Svenska Alpina Landslaget 2007- 2011 

Som naprapat för alpina landslaget reste jag runt om i världen med laget på träningar och tävlingar och behandlade åkarna för att de skulle hålla sig skadefria och maxprestera. Bland annat på OS i Vancouver 2010.

bottom of page